Dansar i Kärrtorp

En kort tid efter den hjärtvärmande stora manifestationen på Kärrtorps IP den 22 december följde jag med på dans/happeninggruppen Skälva:s utforskande av idrottsplatsen. De arrangerar utforskande dansmöten på

Vi dansar i fotbollsmålet
Vi dansar i fotbollsmålet

platser av alla de slag, tunnlar, torg, skogar, konferenser. Och vem som helst är välkommen att vara med. Jag tog chansen och tillbringade två spännande timmar med en grupp för mig alldeles okända människor, och på vägen dit dansade vi oss fram utefter samma väg där vi gått veckan innan och skanderat antirasistiska slagord. Fler bilder på Skälvas FB:grupp!