Höga Visan

På ett museum vid stängningsdags möts Veronika, en ung kvinna och Paul, en ensam vakt. Först försöker han slänga ut henne. Sen ångrar han sig och ger henne lov att använda museets toalett för att snygga till sig lite. Under tiden dyker Tomas, hennes pojkvän upp. Kanske vet inte Paul själv vad som far i honom men han fattar plötsligt ett beslut som sätter båda deras liv i rörelse.

Höga Visan är en filosofisk och filmisk betraktelse över slumpen, över de skenbart små händelser som styr våra liv, kanske till och med utan att vi vet om det. Den är också en vardaglig lovsång till kärleken utanför familjelivet. Fem människor träffas på offentliga platser och deras liv vävs samman av det tillfälliga. Till slut möts de alla som av en händelse i Honey Perssons salong och väven blir plötsligt synlig.

Fem skådespelare; tre kvinnor, två män. Rek för vuxna, två akter. Höga Visan skrev jag som elev på Dramatiska Institutet och den hade sin premiär på Borås Stadsteater i Karin Enbergs regi 1996.

Läs ur pjäsen här: