Star People

Star People utspelar sig i en liten svensk kommun där allt verkar gå åt fel håll. Flygplatsen har lagts ned, folk flyttar och arbetslösheten stiger. Några unga människor möts i Arbetsförmedlingens projekt ”Anställningsbar 2016”. Budskapet de får är att de kan lyckas i vuxenlivet om de jobbar hårt på sin egen personlighet. Som ett led i projektet får de testa en ny holländsk medicin mot blyghet. Men vad händer med dem som inte kan eller vill skaffa sig en vinnande personlighet? Och tänk om några av dem egentligen härstammar från en helt annan galax och har en uppgift här på jorden?

Pjäsen skrevs på beställning från Riksteaterns LÄNK-projekt, som ger professionella dramatiker uppdrag att skriva manus direkt avsedda att spelas av ungdomsgrupper, och har därför under våren 2016 spelats på sex olika orter i Sverige, (läs mer om det här) och har skrivits så den passar en ensemble på 8-15 skådespelare och ger relativt stor frihet vad gäller rollkaraktärernas kön.

Pjäsen finns också med i antologin LÄNK 2016 – Nya pjäser för unga ensembler från Gidlunds förlag.

Läs ur pjäsen här:

Till alla specialskrivna Barn/Ungdomsgruppsmanus