Kul på jobbet 1 – utforska nordisk samarbetsidé

Amatörteatern har precis som alla andra teatrar fått ställa in och skjuta upp mycket, i mitt jobb på ATR så har jag försökt hänga med och erbjuda digitala lösningar. Så gjorde vi till exempel en skrivarinspirationsdag på mitt nuvarande favorittema manus för barn- (och ungdoms-)grupper för några veckor sen. Men det allra roligaste just nu är att vi fått en slant ifrån Nordisk Kulturfond för att utveckla en större projektidé där vi ska samarbeta med norska och finska organisationer för att 9-15åringar ska få fler nya, moderna manus att spela. Så jag hoppas vi kan åka till Finland i höst, fysiskt, med våra kroppar. Men går inte det så blir det våra sinnen och tankar som får träffas och drömma/formulera projekt ihop. Att låta dramatiker mötas, att översätta och sprida pjäser, och att lära av varandras projekt på området är tanken. Och just det här, att planera för framtiden, är peppigt och gör jobbet ljusare när det är tuffa tider!