Åtta röster om fattigdom/poverty!

Nu har jag fått vara med om del 2 i Assitejs utbytesprojekt “Inspiring to play”. För två månader sen reste jag med tre svenska dramatiker till Cape Town i Sydafrika. Och nu fick vi ta emot våra sydafrikanska kollegor på BIBU i Lund. Under Lucia Cajchanovas ledning utvecklade vi barnperspektivet i våra pjäser och såg riktigt bra föreställningar. På bilden ser ni en liten tapper skara som lyssnar på vår presentation. Nu hoppas jag att Jenny, Skeleton boy, Emsan, Kitten, The Doll boy, Camille och alla de andra karaktärerna i våra pjäser ska få liv i framtiden.