Neighbours

Efter tre dagars workshop i Assitejs regi och på min kollega Greta Sundbergs initiativ, så har jag nu gått från att veta nästan ingenting om våra baltiska grannländer till att ha fått huvet fullt av följande: En gemensam granskning av våra fördomar om varandra,  historier om folktro och vardaglig verklighet, jämförelser mellan tabun i Litauisk och Lettisk barnteater, diskussioner om vad det innebär att leva med olika språk sida vid sida i samma land efter att en ockupation tagit slut. Listor på blinda fläckar. Improvisationer av scener som vi aldrig skulle kunna sätta upp på våra länders respektive barnteaterscener. Ja det är märkligt vad mycket vi hann dela med varandra, vi tio dramatiker från fyra länder – som nu ska skriva texter på temat grannskap, fördomar och tabun. Särskilt minnesvärda tycker jag samtalen om just tabun var. Återkommer med mer rapport i november då vi har träffats igen i Tallin!